รับผลิตและออกแบบชั้นวางของ


ผลิตและออกแบบชั้นวางของทุกชนิดด้วยเทคโนโลยีเทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลและเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อสินค้าที่ได้คุณภาพทนทาน RBS owns manufacturing Unit in Bangkok Industrial area covering 7,500 sqm. area along with extra space for worker accommodation within factory. We use state of art technology matching International Standards with latest & innovative machines. We have our in-house fully automatic production, powder coating, assembly and testing lines. We are capable of manufacturing more than 12,000 pcs. in a day.